Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji  S.A.

Rejestry, wykazy, ewidencja, archiwa

W PGW i R S.A. prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr protokołów i uchwał Walnego Zgromadzenia
  • rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  • rejestr uchwał Zarządu
  • rejestr umów
  • rejestr faktur
  • rejestr korespondencji
  • rejestr instrukcji
  • rejestr zarządzeń wewnetrznych

W Spólce funkcjonuje przechowywalnia akt. Udostępnienie informacji i materiałów odbywa się na zasadach określonym w menu przedmiotowym "Informacje nie udostępnione w BIP", Instrikcji kancelaryjnej i Instrukcji archwizacyjnej.
Uchwały wymagajace wpisu do KRS są dostępne w Sądzie Rejonowym X Wydziału Gospodarczego KRS w Gliwicach, ul Powstańców Warszawy 23

Metadane

Data publikacji : 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry