Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji  S.A.

Status prawny

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Gospodarki Wodno – Ściekowej Przemysłu Węglowego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zostało wpisane  w dniu 13.11.1998r.  do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 930
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.01.2002r.  PGW i R S.A.  zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082499

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało   w dniu 07.12.2010 roku 90,59% akcji PGW i R S.A. Nabywcą akcji została Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. znalazło sie tym samym wśród firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Obecnie JSW S.A. jest właścicielem 100% akcji Spółki.

Spółka działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171, poz. 1397 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),
  • postanowień Statutu PGW i R S.A.
  • kodeksu Grupy Kapitałowej JSW

Metadane

Data publikacji : 02.04.2012
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry